Policies

Miljöpolicy

Karlskoga Skyddsprodukters miljöpolicy uttrycker en vilja att företaget skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla företagets kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.

Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för företagets affärsverksamhet. Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning.

Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall Karlskoga Skyddsprodukter stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan. Vi samarbetar med leverantörer som ställer upp på våra miljökrav och vi söker ständigt efter nya produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Kvalitetspolicy

Karlskoga Skyddsprodukter eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och företagets kvalitets-arbete genom ständiga förbättringar.

I vårt interna kvalitets- och miljöarbete skall vi styra mot mätbara mål. Målen följs upp och revideras för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

AAA – Högsta kreditvärdighet

AAA - Högsta kreditvärdighet

Vi på Karlskoga Skyddsprodukter kan stolta presentera att vi är ett aktiebolag med högsta kreditvärdighet 0,14%.